Top

KIBLIX 2020 Preddogodek: Spletni seminar

Četrtek / 19.11.2020 /  6:00pm  @ZOOM

Prvo srečanje bo potekalo v četrtek, 19. 11. ob 18. uri. Izhajali bomo iz besedila Jelene Vesić napisanega za posebno publikacijo Dela iz samoizolacije, ki je spremljala samostojno razstavo Sanje Iveković. V besedilu avtorica poudarja tri vrste dela, ki jih evocira Sanja Iveković – „homework kot domačo (šolsko) nalogo, work from home kot visokozastopano in popularno „delo od doma” in housework oziroma „delo v hiši” – tradicionalno žensko, nevidno in neplačano.” Pogovarjale_i se bomo o omenjenih konceptih v kontekstu umetniške prakse Sanje Iveković in drugih umetnic_ikov.