Top

Konec Game Jam-a

Nedelja / 31.01.2021 /  4:00pm  @ https://discord.com/invite/s2rs845vDe

16.00: Nalaganje iger

17.00: Game Jam se konča – predstavitev iger

18.00: Glasovanje glede iger in razglasitev zmagovalcev v vsaki kategoriji