Top

Gaja Mežnarić Osole

Gaja Mežnarić Osole (1984) deluje na polju med oblikovanjem, ekologijo in participacijo. Po končanem dodiplomskem študiju vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je šolanje sistemskega oblikovanja nadaljevala na londonski univerzi Goldsmiths. V magistrskem delu se je ukvarjala s kritično refleksijo sodobnih vlog oblikovalcev in oblikovanja v odnosu do trenutne ekonomske, socialne in okoljske situacije (The Truth Lies in Dreams of Many: Reflections of a Design Student on Changing Roles in Design Practice). Od 2017 skupaj z Andrejem Koruzo vodi društvo Trajna, v katerem ustvarja priložnosti za prevpraševanje utečenih strategij naslavljanja problematike invazivnih rastlin, ki na trhli znanstveni podlagi gradi prostor za preplah in neučinkovito spopadanje z okoljskim pojavom. Po izvedbi uspešnih projektov na področju inovativne obravnave invazivnih rastlin (Prinazni sovražnik – japonski dresnik v laboratoriju papirja, Dresnikove igre) je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana prispevala pri vzpostavitvi projekta Applause: Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, v katerem se je društvo Trajna posvečalo oblikovanju novega krožnega modela, serije papirnih in lesnih izdelkov iz invazivnih rastlin ter izvedbi ustvarjalnih delavnic za otroke. V društvu aktivno sodeluje pri vodenju blagovne znamke papirja iz invazivnih rastlin Notweed Paper in postavitvi novega ustvarjalnega laboratorija Krater v zaraščeni gradbeni jami v Ljubljani. Trenutno se skupaj z oblikovalcem Rokom Oblakom posveča pripravi prve Poletne šole Krater, ki se bo osredotočala na oblikovanje novih materialov iz lokalnih rastlin.

https://krater.si/