Top

PiNA in Stran22

PiNALAB je laboratorij, prostor srečevanja in sodelovanja različnih deležnikov, ki bo zagotovil trajnostno eksperimentiranje in prototipiranje izdelkov ter storitev na preseku med kreativnimi industrijami in gospodarstvom, s poudarkom na področju virtualne in razširjene resničnosti. To bo prvi tovrstni prostor v

Schedule

PiNALAB je laboratorij, prostor srečevanja in sodelovanja različnih deležnikov, ki bo zagotovil trajnostno eksperimentiranje in prototipiranje izdelkov ter storitev na preseku med kreativnimi industrijami in gospodarstvom, s poudarkom na področju virtualne in razširjene resničnosti. To bo prvi tovrstni prostor v Istri.

Razdeljen bo na dve ravni. V osnovi bo omogočil najosnovnejše prototipiranje potencialnih produktov in storitev. Opremljen bo z opremo za 3D modeliranje, skeniranje in tiskanje, obdelavo materialov, programiranje, izdelavo in testiranje elektronskih vezij, izdelavo kompleksnejših mehaničnih orodij, vseboval pa bo tudi osnovno mizarsko in kovinarsko delavnico in drugo.

Na drugi ravni bo sledil ideji “razširjene izkušnje” (augmented experience) v smislu eksperimentiranja na področju virtualne in razširjene resničnosti ter najsodobnejših multimedijskih prezentacijskih praks.

Osnovno vodilo PiNALAB-a bo ojačitev človeških čutov in občutkov za ciljno usmerjene izkušnje, s fokusom na socialnih inovacijah, turizmu in izobraževanju. S tehnologijo, znanjem in mreženjem deležnikov bo generiral razvoj na področju inovativnih:
– predstavitvenih praks kulturne in naravne dediščine,
– izobraževalnih orodij in metodologij,
– multimedijskih doživetij za množične prireditve in
– orodij in metod za aktivno participacijo na področju družbenega razvoja.

https://www.pina.si/

Stran22 je interdisciplinarni kolektiv, ki pod skupnim imenovalcem združuje ustvarjalce z različnih področij – od vizualne in performativne umetnosti, arhitekture in oblikovanja do avtorske glasbe in poezije. Poleg prepletanja različnih veščin jih povezuje predvsem želja po odkrivanju novih nekonvencionalnih umetniških izrazov.

http://www.stran22.com/