Top

Kako premostiti čas fizične distance z XR tehnologijami

Četrtek / 10.12.2020 /  6:00pm  kiblix.org/streaming

XR tehnologije se postopoma vpeljujejo v poslovne procese, kjer je zaradi manjšega zanimanja v potrošni javnosti trenutno več poslovnih priložnosti. Situacija se je spremenila zaradi potrebne fizične distance, ki onemogoča obiske prireditev, muzejev, koncertov in drugih javnih prireditev, s čimer se je posledično pokazal realen problem. Kako v času fizične distance živeti kot prej tudi skozi virtualizacijo socialnega življenja? Skozi pogovor o XR industriji v Sloveniji, razvoju kadrov in virtualizaciji življenja, bodo gostje predstavili aktivne rešitve, ki jih ponujajo ter spregovorili o tem, kako vzdrževati tok izmenjave tehničnega znanja s tujino.