Top

dr. Jože Guna 

 

Schedule

Dr. Jože Guna je docent na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Njegova področja raziskav se osredotočajo na internetne tehnologije, multimedijske tehnologije, IPTV sisteme in IoT, s posebnim poudarkom na uporabniško usmerjenem načrtovanju, modalnostih interakcij, oblikovalskem mišljenju ter VR/AR/MR tehnologijah, vključno z vidiki poigritve in toka zavesti. Trenutno je vključen v številne projekte, ki se osredotočajo na razvoj intuitivnih uporabniških vmesnikov za starejše uporabnike (aplikacije eHealth), interaktivnih multimedijskih aplikacij HBBTV ter VR/AR/MR aplikacij. Je strokovnjak za tehnologije IP, IKT in IPTV ter ima številne industrijske certifikate podjetij CISCO, CompTia in Apple, vključno z licencami za usposabljanje podjetij Cisco in Apple. Je senior član organizacije IEEE in generalni tajnik slovenske IEEE sekcije. Je ustanovni član slovenske XR skupnosti ter tehnični vodja prvega XR laboratorija v Tehnološkem parku Ljubljana.