Top

AV performans / Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje sveta (2. del nadaljevanke)

Sreda / 16.12.2020 /  8:00pm  @ https://www.202122.kiblix.org/streaming/

 7 krat 7 = 49 minut

 

V kovidskem času je predvideno živo večdnevno gostovanje Stroja za izboljšanje sveta nadomestila večdnevna snemalna seansa v matičnih prostorih Cirkulacije 2 pri kateri so sodelovali: Ryuzo Fukuhara, Borut Savski, Stefan Doepner, Freya Edmondes, Boštjan Leskovšek in Iva Tratnik. V navzkrižnih sodelovanjih so pripravili sedem pogledov na stanje Stroja moderne države (kar je pomen naslova). Kovidske situacije v času zasnove projekta pred letom dni še ni bilo, svet pa je že začel pokati po šivih.

Ideja moderne države se je začela pred približno 300 leti v glavah tedanjih evropskih monarhov, ki se jim je zato reklo “razsvetljeni”. Razsvetljenstvo je prišlo precej kasneje – in humanizem je prav posledica takšnega modela (ustroja) države. Predvideva se, da se moderni državni stroj sam uravnava glede na potrebe in popravlja svoje napake. Zgodovina vendarle ni linearna – v neposredni preteklosti je bilo kar nekaj stranpoti v manj humane poskuse. Tudi ta trenutek se zdi, da lahko situacija kompleksni mehanizem samouravnavajočega stroja prekucne v neko drugo stabilnost.

V modularno sestavljenih prispevkih šesterice avtorjev/avtoric se vsebinsko pojavljajo omenjene sistemske digresije, podobe industrije, množic, obrazov, kreacije in samokreacije individuuma, metafore velikega vodje/odrešenika – na način mozaika, ki je razpršen in neurejen, če ni prisotnega aktivnega angažmaja.

Estetsko se zdi, da silom razmer raziskujemo simbolno narativno polje videa – z izhodiščem v plesnem videu – v živo izvedenih performativnih točkah, ki pa so razumljene široko in tako protagonist ni le človek (plesalec) – ampak je to vse, kar se znajde pred očesom kamere.

V modulih nastopajo: Orgle za optimizacijo sveta Stefana Doepnerja (produkcija Kud Obrat 2020) – in še kopica njegovih gibljivih strojev. Butoh plesalec Ryuzo Fukuhara je mojster prilagoditve trenutku/situaciji/zvoku/sliki. Borut Savski je dežurni instrumentalist na samoproducirani kitari in programer mozaičnega video-stroja za interaktivno uravnavanje kaosa (“treba je migati!”). Boštjan Leskovšek je ljubitelj narave in malih naprav za proizvodnjo zvokov – z zvoki je obiskal oddaljeni indonezijski otok. Freya Edmondes je gostja iz Anglije, ki je svoj del poimenovala “world wide ward” –  svet kot kaznilnica. Zna eksplodirati. Iva Tratnik je prispevala izolirano posameznikovo situacijo tega trenutka.

Cirkulacija 2 je umetniški kolektiv, t.i. hiša umetnikov, ki je hkrati prostor priprave in izvedbe umetniških del in situacij. Zadnje pomeni, da zagovarjamo živo umetnost, ki sega prek utečenih predstavitvenih formatov. Ustanovili smo se leta 2008 in od tedaj zamenjali že tri prostore v Ljubljani. Ključne besede: interdisciplinarnost, internacionalnost, samoprodukcija, hiperprodukcija in kulturni dom. Radi sestavljamo platforme z raznolikimi sodelujočim – pravimo jim razširjena Cirkulacija.