Top

Tanja Vujinović


MetaVrt: Sfera5


svet v navidezni resničnosti na platformi Sansar, 2021

MetaVrt: Sfera5 Tanje Vujinović je najnovejše virtualno okolje v seriji njenih umetniških del, zasnovanih kot družabni prostori v navidezni resničnosti. MetaVrt je imaginarno-resnični svet, ki obstaja tako v virtualnem kot v realnem prostoru in je segmentiran v sfere. Njegov konceptualni okvir nas spodbuja k razmisleku o trenutnih človeških in nečloveških omrežjih, katerih del smo.

Lee Worth Bailey je pisal o »globoki tehnologiji«, ki se oddaljuje od egoizma in materializma in teži k skrbi za drugega_o in okolje. Razvoj prostorske izkušnje znotraj MetaVrta temelji na tradiciji fenomenologije, ki poudarja »Biti-v-svetu«. Je temeljna ontološka participacija v okolju, skozi katero obstoj v svetu zaobjema in nasprotuje »industrijskemu egu kot subjektu, ki se zoperstavlja svetu nevtralnih predmetov«. »Globoka tehnologija« bi zahtevala radikalno spremembo tehnološkega razmišljanja v smeri večjega samozavedanja. Skrb namesto tekmovanja in samopoveličevanja, ki ga poganja ego, je način boja proti pobesnelemu materializmu. Ne gre za zavračanje tehnologije, ampak za njeno približevanje globljim razlogom obstoja.

Sfero5 v širokem filozofskem smislu navdihujejo arkadijski vrtovi, znotraj katerih se vpletemo v odnose z nečloveškimi agenti, ki se dvigujejo iz oblaka mitologije. Če pesek ne bi bil osnova tega sveta, bi lahko govorili_e o popolnih heterotopijah, kot si jih je zamišljal Michel Foucault, recimo vrtove, ločene od običajnega življenja. Dotični vrt naseljujejo biomimetični stroji, Dysonove krogle in fosilne rastline, ki so vzklile iz korenin rastlin iz dobe karbona. MetaVrt ne bi bil meta-vrt brez proto-strojev, naprav prihodnosti, ki izhajajo iz spekulativnih idej o obnovljivih virih energije, čisti industrijski proizvodnji dobrin in upanju na svet brez onesnaževanja. Čeprav se dandanes razvijajo številne alternativne ekološke rešitve, še ne moremo vedeti, ali se bo katera od le-teh uporabljala v širšem obsegu. Do takrat bomo morda razmišljali_e v okviru teh polnamišljenih, inteligentnih, samodelujočih in samosestavljivih strojev, ki so s svojo okolico v sinergiji.

Sfera5 je nameščena na platformo Sansar, amalgam računalniške igre in družbenega omrežja. Je virtualni vrt, ki nam omogoča raziskovanje navidezne resničnosti kot družbenega prostora povezanosti, ki vključuje minimalen tehno avdio-vizualni set in občasne posebne družabne dogodke.


Zasluge:
MetaVrt: Sfera5
Tanje Vujinović
Svet na spletni platformi Sansar
Sansar povezava do sveta MetaVrt: Sfera5
V primeru dogodkov, ime gostiteljice: TanjaV (dodaj med prijatelje, nato teleport) ali se pridruži dogodku
3D modeliranje: Tanja Vujinović
Gradnja sveta: Tanja Vujnović
₲ Ɇ ₦ Ɇ ₴ ł ₴ AV set, ki se predvaja v svetu: Tanja Vujinović (vizualni material iz serij Univerzalni objekti in MetaVrt) in Saša Radic (zvok). Glasba: Jackal, B3, Mind Drive, Vertical, Push it, Rolling 3.0, Never Ending Story (Izdale založbe Vozotonik Records, Triple Vision Record Distribution / Smashed Records. Proton Distribution)
Dodatna sredstva za oblačila sveta in avatarjev: trgovina Sansar
Koprodukcija: SciArtLab, Institut Jožef Stefan
Produkcija: Ultramono, 2021 

Svetovanje:
Kristina Bukač, inženirka informatike
Arijana Filipić, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
Prof. George Poinar, College of Science at Oregon State University
Dr. Jelena Guga, raziskovalka
Dr. Vid Podpečan, Odsek za tehnologije znanja, Jožef Stefan Institute
Ivan Stanić, kurator in umetnik
Derek Snyder, raziskovalec in urednik
Maja Ćirić, kuratorka in umetnostna kritičarka
Prijatelji iz Sansar-ja