Top

Untold Garden


Skiljelinjer (Linije razmejitve)


participatorni projekt v obogateni resničnosti, 2020–2021

Povezava do projekta: http://skiljelinjer.untold.garden/

Skiljelinjer, švedsko za »linije razmejitve«, je arhitekturni raziskovalni projekt, ki raziskuje nova orodja in konceptualne okvire soodločevalnih oblikovalskih procesov. Projekt raziskuje koncepte agonistične politične teorije, tj. procese, ki jih namesto konsenza generirajo polemike, hkrati pa priznavajo potencial razvijajočih se in vodljivih protokolov odločanja v okviru raziskovalnih procesov.

Projekt raziskuje načine, na katere bi politične teorije Chantal Mouffe o agonistiki in agonistični logiki lahko vodile skupne procese oblikovanja znotraj in zunaj okvirov urbanističnega načrtovanja. Raziskovalni proces v tej fazi temelji na razvoju in uporabi spletne aplikacije v navidezni resničnosti, s pomočjo katere udeleženci soustvarjajo in glasujejo o oblikovalskih predlogih. Ti so filtrirani odvisno od razmerja med glasovi za in proti, kar lahko vodi proces odločanja o projektu v razponu med konsenzom, konfliktom in nestrinjanjem.

V zadnjih desetletjih se je na področju urbanističnega in skupnostnega načrtovanja povečalo zanimanje za vključevanje in participacijo javnosti. Naraščanje zahtev po bolj uravnoteženem vplivu in bolj trajnostnih skupnostih je pripeljalo do povečanega zanimanja za ustvarjanje novih platform in strategij za vključevanje prebivalstva. Vse več občin, stanovanjskih podjetij in arhitekturnih uradov poskuša zastaviti in preoblikovati procese odločevanja tako, da bodo le-ti bolj vključujoči in sodelovalni. Iskanje novih načinov sodelovanja pri snovanju javnega prostora je nujno. Poleg iskanja novih metod in procesov, ki odgovarjajo na želje prebivalcev po sodelovanju, pa so potrebni tudi razmisleki o tem, kaj naj bi takšno sodelovanje pravzaprav pomenilo in kako naj bi se manifestiralo.

Skiljelinjer nastaja s finančno podporo Kulturbryggana.

KIBLIX 2021

Letos jeseni se bo Glavni trg v Mariboru spremenil v park skulptur. Vabljeni, da prispevate svojo skulpturo!

V prostoru, kjer se trenutno nahajate, je bil nekoč tekstilni proizvodni obrat, zdaj pa je prostor za produkcijo sodobne umetnosti in kulture. Vabimo vas, da sodelujete pri preoblikovanju tega prostora v »delavnico skulptur«. Skulpturo oblikujete tako, da si na svoj mobilni telefon ali tablico naložite aplikacijo Skiljelinjer, izberete temo in dodate opis; soustvarjajte in glasujte za oblikovalske predloge, ki bodo na ogled v obogateni resničnosti. Obstaja samo eno pravilo: med oblikovanjem skulpture morate uporabljati svoje telo; koreografirajte skulpturo s svojim lastnim telesom!

Park skulptur v obogateni resničnosti bo na Glavnem trgu na ogled od 15. septembra 2021.

KIBLIX 2020

Pandemija je korenito spremenila naše dojemanje tega, kar imenujemo »dom«. V celoti se je preoblikoval v mesto potrošnje in prekarnega dela. Skupaj z uporabniki po vsem svetu in z uporabo aplikacije Skiljelinjer lahko kolektivno raziščete, kako bi lahko spreobrnili trenutno logiko domovanja kot mesta proizvodnje in potrošnje s kolektivnim ustvarjanjem novih orodij in intervencijami za neproduktivne načine bivanja in preživljanja prostega časa. Vabljeni, da sodelujete pri prvi iteraciji aplikacije Skiljelinjer.

Foto: Damjan Švarc © KID KIBLA.