Top

 PiNa in Društvo Trajna


Ustvarjalni laboratorij Krater

Ustvarjalni laboratorij Krater, laboratorij za predelovanje invazivnih rastlin in prakticiranje neinvazivnih izmenjav, je dolgoročni oblikovalsko-raziskovalni projekt, ki odpira priložnosti za trajnostne načine ustvarjanja na prostranstvih post-industrijskih ekosistemov. Nastaja v sklopu našega projekta, kot odziv skupine interdisciplinarnih ustvarjalcev na življenje v t. i. kapitalocenu, dobi v kateri smo zaradi dominantnih ekonomskih doktrin priča množičnemu izumrtju vrst, podnebnim spremembam ter vse večjim družbenim neravnovesjem.

Znotraj obstoječega konteksta projekt raziskuje načine za oblikovanje simbiotičnih ekosistemov v katerih človek-ustvarjalec postane akter, ki aktivno soustvarja ravnovesje znotraj poškodovane narave.

Ustvarjalni laboratorij Krater kot izhodiščno točko delovanja uporabi problematiko t. i. tujerodnih invazivnih rastlin. Namesto, da bi jih izkoreninili, se bodo v okviru projekta spraševali, kako mobilizirati ustvarjalne spretnosti za oblikovanje sonaravnih načinov bivanja, ki jih prikliče uporaba biomase invazivnih rastlin.

V času izvajanja projekta bodo oživili degradirano površino v Ljubljani, na kateri se razvil edinstven urbani ekosistem preraščen z invazivnimi rastlinami. Že dobri dve desetletji zapuščeno gradbeno jamo, ki je prepoznana pod imenom Bežigrajski krater, bodo spremenili v laboratorij, v katerem bodo predelovali invazivne rastline. V mizarski delavnici, laboratoriju za gojenje gob ter delavnici za ročno izdelavo papirja, bodo viške rastlinske biomase preizkusili kot gradnik za oblikovanje novih materialov in izdelkov. Znanje, ki ga bodo pridobili skozi praktične raziskave bodo podelili z lokalno skupnostjo v okviru delavnic, srečanj in predavanj, ki jih bodo organizirali na lokaciji.

Jama bo po dogovoru odprta tudi za izvajanje aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z urbano ekologijo, kmetijstvom ali v svojih umetniških in aktivističnih praksah spreminjajo odnos med človekom in naravo.

V sodelovanju s prostoRož in Društvom za permakulturo Slovenije.