Top

Alenka Pirman

Schedule

Alenka Pirman je umetnica, publicistka in doktorantka heritologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Deluje na presečišču sodobne umetnosti in kulturne dediščine ter je ustanovna članica Društva za domače raziskave (2004). V 90. letih se je njeno umetniško delo navezovalo na tri izmišljene institucije: SK8 Muzej (1991–93), RIGUSRS  Raziskovalni inštitut za geoumetniško statistiko RS (1997, s Ćosić in Woelle) in Inštitut za domače raziskave (1994–98). Nato je sodelovala z umetniškimi kolektivi, kot so Luther Blissett/01.org (1998) in Bughouse (2002–03). Izvedla je nekaj metodoloških razstavnih projektov, mdr. je delala z zbirko nemških izposojenk (Arcticae horulae, 1991–98), z deponirano zbirko Policijskega muzeja (Primer. Umetnost in kriminaliteta, 2005). Leta 2014 je MGLC pripravil pregledno razstavo njenega delovanja z naslovom Zbrana dela.

 

Alenka Pirman na Postaji DIVA: http://www.e-arhiv.org/diva/AlenkaPirman