Top

dr. Darko Babić

Schedule

Dr. Darko Babić je docent in predstojnik Katedre za muzeologijo na Oddelku za informacijske in komunikacijske vede Fakultete za humanistične in družbene vede Univerze v Zagrebu, Hrvaška. Je vršilec dolžnosti predsednika Nacionalnega odbora mednarodnega muzejskega sveta (ICOM Hrvaška), aktiven član Mednarodnega odbora  za usposabljanje kadrov ICOM (ICOM-ICTOP) in Mednarodnega odbora za interpretacijo in predstavitev krajev kulturne dediščine ICOMOS (v obeh nastopa v vlogi podpredsednika). Je eden od ustanoviteljev (leta 2009) Interpret Europe – evropskega združenja za interpretacijo dediščine, kjer je bil od leta 2010 do 2019 tri zaporedne mandate član nadzornega sveta. Darko je nacionalni koordinator dveh raziskovalno-razvojnih projektov, ki jih financira Evropska komisija znotraj muzejskega in dediščinskega sektorja. Ob akademski karieri od leta 2016 aktivno deluje tudi kot podjetnik na področju muzejev in dediščine, tako na Hrvaškem kot tudi na območju JV Evrope, saj vodi zasebno svetovalno podjetje, specializirano za kulturo in medije, ki med drugim izvaja številne interpretativne načrte in muzeološke programe ter deluje kot stalni kritik in svetovalec pri raznolikih dediščinskih projektih ali znanstvenih revij. Njegovi glavni poklicni interesi so povezani predvsem s področji interpretacije in upravljanja dediščine ter trajnostnega razvoja v digitalni dobi.