Top

KIBLA2LAB in Arboretum Volčji Potok

Schedule

KIBLA2LAB v KIBLA PORTALU na Valvasorjevi ulici 40 v Mariboru se razvija v okviru projekta RUK (2019–2022), eni izmed razvojnih mrež centrov slovenskih laboratorijev za raziskovanje umetnosti in kulture. KIBLA2LAB je stičišče raziskovalne, produkcijske, oblikovalske in umetniške dejavnosti. Raziskovalni medijski in interdisciplinarni laboratorij se opremlja z najsodobnejšo tehnologijo za 3D skeniranje, fotogrametrijo, XR opremo za vizualizacije navidezne, obogatene, mešane in razširjene resničnosti, interaktivne namestitve in volumetrični film. Ponuja znanja specifičnih in celostnih oblikovanj. Razvija od zamisli in zasnove do modeliranja, prototipiranja in optimiziranja v virtualnem in tudi v materialnem okolju.

Naloge laboratorija:
– Razvoj in optimiziranje novih tehnik vizualne in interaktivne komunikacije.
– Integracija tehnik v celovito storitev.
– Izobraževanje.
– Komunikacija med kreativnim sektorjem in povpraševanjem na tržišču.
– Digitalizacija naravne, umetnostne, kulturne in industrijske dediščine.
– Koncepti in oblikovanje digitalnih zgodb.

http://www.kibla.org/dejavnosti/kibla2lab/

Arboretum Volčji Potok je edini samostojni arboretum v Sloveniji. V njem uspeva približno 3.500 vrst in sort iglavcev in listavcev, trajnic ter samoniklih zelnatih rastlin. Drevesa in grmi pripadajo osnovnim botaničnim vrstam iz Evrope, Severne Amerike in Azije in tudi kultivarjem, ki so bili vzgojeni v okrasne namene. V Arboretumu so med listavci najbogateje zastopane zbirke javorjev, lip, brez in bukev, med njimi še posebno kultivarji pahljačastega javorja. Pomembne pa so tudi zbirke luskastih iglavcev, slečev in vrtnic. Arboretum Volčji Potok je edini samostojni arboretum v Sloveniji, čigar arboretska zbirka se uvršča med najbogatejše tovrstne zbirke v Srednji Evropi. Arboretum sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji, zato je bil leta 1999 z odlokom v Uradnem listu Republike Slovenije razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Arboretum se povezuje s številnimi javnimi ustanovami in podjetji iz Slovenije in tujine. Aktivno sodeluje s slovenskimi in evropskimi organizacijami v okviru regionalnih, nacionalnih in evropskih projektov in sodelovanj. Arboretum je strokovni izraz za zbirko dreves in grmovnic, zbranih v raziskovalne namene. Arboretum v Volčjem Potoku se od drugih arboretumov razlikuje po tem, da so bila drevesa in grmi od začetka naprej sajeni v parkovne prizore kot zgled, katere rastline so ekološko združljive.

https://www.arboretum.si/