Top

ddr. Verena Vidrih Perko

Ddr. Verena Vidrih Perko je publicistka in pesnica ter arheologinja z doktoratom znanosti z rimske arheologije, ki ga je zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S področja muzeologije se je najprej izobraževala na ICOM-ovih poletnih šolah Masarykove univerze v Brnu,

Schedule

Ddr. Verena Vidrih Perko je publicistka in pesnica ter arheologinja z doktoratom znanosti z rimske arheologije, ki ga je zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S področja muzeologije se je najprej izobraževala na ICOM-ovih poletnih šolah Masarykove univerze v Brnu, Češka. S prestižno štipendijo Paula Gettyja se izpopolnjevala na univerzah in v muzejih v New Yorku, Los Angelesu, Bostonu, Filadelfiji in drugje v ZDA ter na East England University v Norwichu. Študij muzeologije je zaključila na Univerzi v Zagrebu z doktoratom pri prof. T. Šoli. Zaposlena je bila kot mlada raziskovalka v Mestnem muzeju in na Univerzi v Ljubljani, od leta 1988 je zunanja sodelavka na Arheološkem oddelku Filozofske fakultete z nazivom docentka za rimsko arheologijo. Od leta 1997 je zaposlena kot kustosinja arheologinja v Gorenjskem muzeju v Kranju. Je avtorica in muzeološka vodja več stalnih in občasnih razstav, npr. v Mestni zbirki Črnomelj, Tržiču in Štanjelu. Je pobudnica in soustanoviteljica doktorskega študija heritologije in nosilka predmeta muzeologija pri predmetu Arheologija za javnost in Upravljanje z arheološko dediščino na Arheološkem oddelku ter predavateljica na individualnem doktorskem študiju heritologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je mentorica pri številnih diplomskih, magistrskih in doktorskih delih in pobudnica ter izvajalka izobraževanj za slovenske muzealce pri Slovenskem muzejskem društvu. Bila je članica avtorske skupine za državno Strategijo za kulturno dediščino. Je aktivna članica več slovenskih strokovnih in znanstvenih mednarodnih društev kot so  RCRF, Mednarodno društvo za preučevanje rimskodobne keramike s sedežem v Švici, ILA, Mednarodno društvo za preučevanje svetil s sedežem v Ženevi, ICOM, Mednarodni komite za muzeje s sedežem v Parizu.