Top

DDTlab, dr. Uroš Ocepek in AFormX (Ines Repnik, Nika Mlinarič)


NeuroFly

NeuroFly simulator je pilotni projekt DDTlaba in letalskega podjetja AFormX. Cilj projekta je združitev VR letalskega simulatorja z možganskim računalniškim vmesnikom, ki uporabniku omogoča direktno komunikacijo med možgani in simulatorjem in s tem neposredno usmerjanje letalnika v simulaciji.

Uporabnik upravlja NeuroFly letalnik preko možgansko-računalniškega vmesnika. Možganski računalniški vmesnik (BCI – Brain Computer Interface) je zmogljiv računalniški sistem, ki omogoča direktno komunikacijo med možgani in napravo, ki jo želimo s pomočjo možganov krmiliti in upravljati. Cilj BCI sistema je omogočiti uporabnikom_cam nadzor nad napravo le s pomočjo možganskih aktivnosti. Delovanje naprav BCI temelji na interakciji med dvema adaptivnima upravljalcema: uporabnikom_co, ki mora znati namerno izzvati pravilne možganske signale, ki bodo sprožili ukaz, in sistemom BCI, ki mora prevesti te signale v ukaze in jih izvesti. Operiranje z možganskimi vmesniki je zato sposobnost, ki se jo morata naučiti tako uporabnik_ca kot sistem s sprotnim medsebojnim prilagajanjem.