Top

Digitalna intimnost v virtualnih svetovih danes

Torek / 08.12.2020 /  6:00pm  @kiblix.org/streaming

Z ozirom na današnji neprecedenčni čas skorajšnjega univerzalnega prehoda v virtualno prisotnost smo se pogovarjali z ustvarjalci, kreativnimi skupinami in profesionalci o razvoju progresivnih idej aktualnega razvoja skupnosti, digitalne povezljivosti in intimnosti v virtualnih svetovih. Gostje so spregovorili o njihovih konceptih, vizijah in rešitvah, ki so jih razvili kot prototipna tehnološka orodja, ki problematizirajo človeško potrebo po intimnosti, telesni izkušnji in socialni pripadnosti – o virtualnem nasprotju naše sedanje “socialne distanciranosti”. Namen tega pogovora je bil preučiti potenciale virtualno-fizičnih hibridnih okolij prihodnosti, kjer je prednostna naloga razmislek o digitalni intimnosti, družbeno-socialni pripadnosti in medsebojnem povezovanju.

Moderatorka: Ghislaine Boddington, kreativna direktorica body>data>space in strokovnjakinja za digitalno intimnost

Gostje:
Sly Lee, soustanovitelj in izvršni direktor Emerge
Judd Morrissey, umetnik
Mark Joseph Jeffery, umetnik, kurator, izredni profesor na School of Art Art Institute of Chicago
Abraham Avnisan, umetnik in docent na Kent State Univerity
Valerie Wolf Gang, intermedijska umetnica, videastka, pedagoginja